Current track

Title

Artist

Background

Νέο ΕΣΠΑ με επιδότηση έως και 70% [αναλυτικοί πίνακες] – Ελεύθερος Τύπος

Written by on May 22, 2024

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις -έμφαση θα δοθεί στις μικρομεσαίες- και σε ερευνητικούς οργανισμούς. Προωθώντας τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Τέσσερις παρεμβάσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω παρεμβάσεις:

* Παρέμβαση I: Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις

* Παρέμβαση IΙ: Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

* Παρέμβαση ΙΙI: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

* Παρέμβαση IV: Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην ελληνική περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση και να διαθέτουν ΑΦΜ.

Οσον αφορά στους ερευνητικούς οργανισμούς, θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της δράσης. Σημειώνεται πως κάθε ερευνητικός οργανισμός συμμετέχει ως ενιαία οντότητα, δηλαδή σε επίπεδο ΑΦΜ και ειδικότερα στο επίπεδο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), για όσους φορείς διαθέτουν ΕΛΚΕ.

Ενισχύσεις

Το ποσοστό ενίσχυσης των δικαιούχων καθορίζεται από το χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) κάθε ενότητας εργασίας του έργου του και από το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη).

Στην περίπτωση των συνεργατικών έργων η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr/), για όλες τις παρεμβάσεις της δράσης, ορίζεται -όπως προαναφέρθηκε- η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00, με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

* για την παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

* για την παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

* για τις παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Παρέμβαση I

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι μικρομεσαία (ΜμΕ) και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή

* τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτής πηγής.

Παρέμβαση II

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

* τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτής πηγής.

Η ενίσχυση για παρεμβάσεις Ι και ΙΙ

Επιλέξιμη δραστηριότητα μεγάλες επιχειρήσεις μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%

Ερευνες και αριστεία

Παρέμβαση III

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει εάν πληρούται η ακόλουθη προϋπόθεση: τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτής πηγής.

Παρέμβαση IV

Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης, βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Horizon Europe».

Η χρηματοδότηση του ερευνητικού φορέα που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις (άρθρο 2.1.1, σημείο 20 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία»), δεν υπόκειται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η χρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση και να λάβει ενίσχυση 100%.

Η ενίσχυση για την παρέμβαση ΙΙΙ:

Επιλέξιμη δραστηριότητα μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξης πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 50% 60%