Current track

Title

Artist

Background

Εφορία: Πώς θα γίνει η αμφισβήτηση τεκμαρτού εισοδήματος – Ελεύθερος Τύπος

Written by on May 22, 2024

Η υποβολή των αιτήσεων αμφισβήτησης μπορεί να γίνει στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), μέσω της πλατφόρμας myBusssinesSupport.

Διαδικασία

Οι αυτοαπασχολούμενοι, μέσα από την εφαρμογή αυτή, μπορούν να επιλέξουν:

Αμφισβήτηση των τεκμαρτών εισοδημάτων που προέκυψαν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης του ν. 5073/2023, επειδή θεωρούν ότι τα – χαμηλότερα των τεκμαρτών – εισοδήματα, που προέκυψαν λογιστικά, βάσει των βιβλίων τους, είναι τα πραγματικά.

Προϋπόθεση για να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις αμφισβήτησης θα είναι να έχουν συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Συνέπεια της αμφισβήτησης αυτής θα είναι να υπαχθούν σε διαδικασίες εξονυχιστικών φορολογικών ελέγχων που θα διεξαχθούν με έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, όπως  προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 και το άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ραπόρτο…

Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών οι φορολογούμενοι θα πρέπει – εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2024- να απαντήσουν σε αναλυτικό ερωτηματολόγιο της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνει 15 γενικές κατηγορίες ερωτημάτων. Μέσω των απαντήσεών που θα δώσουν, θα πρέπει να παράσχουν στις φοροελεγκτικές αρχές αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή τους κατάσταση και το επίπεδό διαβίωσής τους, δηλώνοντας στοιχεία για τα ποσά που έχουν κατατεθειμένα σε όλους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, για τα ποσά που έχουν τοποθετήσει σε άλλου είδους προϊόντα επενδύσεων ή αποταμιεύσεων ή ακόμη και σε κρυπτονομίσματα, για τις τραπεζικές θυρίδες κ.ά.!

Οι ελεγχόμενοι θα ερωτούνται ακόμη κι αν πραγματοποίησαν ταξίδια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε ποια ξενοδοχεία διανυκτέρευσαν, πόσα πλήρωσαν κ.λπ. Θα καλούνται επίσης να αναφέρουν εάν έχουν επενδύσει χρήματα και τι ποσά σε κρυπτονομίσματα, πόσα χρήματα δαπάνησαν ετησίως για ασφάλιστρα κατοικιών και αυτοκινήτων, για δίδακτρα καθώς και για άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες των παιδιών τους.

Κάλυψη

Θα πρέπει δε να δικαιολογήσουν, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και τυχόν άλλα έσοδά τους, την προέλευση των χρηματικών ποσών που έχουν καταβάλει για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αποταμιεύσεις και επενδύσεις, ακόμη και στα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή οι έλεγχοι θα έχουν και τη μορφή «πόθεν έσχες» για τους επαγγελματίες που θα αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά ποσά εισοδημάτων βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης.

Ουσιαστικά, σκοπός των ελέγχων αυτών θα είναι ο έμμεσος επαναπροσδιορισμός των εισοδημάτων των αυτοαπασχολουμένων με βάση τις ετήσιες δαπάνες τους για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αποταμιεύσεις, επενδύσεις και διαβίωση.

Ο δεύτερος τρόπος

Αμφισβήτηση των τεκμαρτών εισοδημάτων για λόγους αντικειμενικούς (για λόγους ανωτέρας βίας, όπως φυλάκιση, νοσηλεία σε νοσοκομείο, στρατιωτική θητεία, εγκυμοσύνη και λοχεία, αναστολή λειτουργίας επιχείρησης με απόφαση κρατικής υπηρεσίας, καταστροφή επιχείρησης από πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό κ.λπ.).

Στην περίπτωση αυτή θα κληθούν να υποβάλουν συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης αυτής, το αίτημα αμφισβήτησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την έκδοση του εκκαθαριστικού μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Απόδειξη…

Ουσιαστικά ο φορολογούμενος, αφού έχει συμπληρώσει συγκεκριμένους νέους κωδικούς στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1, μέσω των οποίων δηλώνει ότι αμφισβητεί το τεκμαρτό εισόδημα για αντικειμενικούς λόγους, έχει λάβει το εκκαθαριστικό με το φόρο βεβαιωμένο βάσει του τεκμαρτού ποσού εισοδήματος που θα του έχουν προσδιορίσει τα αντικειμενικά κριτήρια του ν. 5073/2023, θα κληθεί εκ των υστέρων να αποδείξει, υποβάλλοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά, ότι δεν μπορούσε να ασκήσει την δραστηριότητά του για διάφορους αντικειμενικούς λόγους, ώστε η αρμόδια φορολογική αρχή να επαναπροσδιορίσει τον φόρο εισοδήματος σε χαμηλότερα επίπεδα βάσει του πραγματικού μειωμένου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή να τον μηδενίσει αν αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε καν εισόδημα.