Current track

Title

Artist

Background

Ενιαίος ψηφιακός χάρτης: Βρείτε το ακίνητό σας με ένα κλικ – Ελεύθερος Τύπος

Written by on May 16, 2024

Στην ουσία πρόκειται -στην πλήρη ανάπτυξή του- για μια κοινή πηγή από την οποία ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει ό,τι αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας και δόμησης, από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μέχρι τους κυρωθέντες δασικούς χάρτες, στοιχεία του Κτηματολογίου, δεδομένα για τα αυθαίρετα, χάρτες με αντικειμενικές αξίες, πολεοδομικές πληροφορίες κ.ά.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το σύστημα μπαίνει σε πρώτη φάση σε δοκιμαστική λειτουργία, καθώς έχουν ενσωματωθεί τα περισσότερα παλαιότερα έργα γεωχωρικής πληροφορίας. Σε δεύτερο χρόνο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με όλες τις νέες μελέτες, αλλά και όσα στοιχεία επικαιροποιούνται. Μελλοντικά, με αυτά τα στοιχεία, θα μπορεί σε μια μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων να εκδίδει άδεια δόμησης μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών, που λειτουργεί το ΤΕΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, «όταν ωριμάσει και θεσμικά αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση που συντελείται με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, θα μπορεί κάποιος να εκδίδει, μέσα από ένα αντίστοιχο, διασυνδεδεμένο σύστημα, και κάθε άδεια (εγκατάστασης, λειτουργίας κ.λπ.), ώστε να μηδενιστεί, πρακτικά, η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία για την προετοιμασία, έναρξη και λειτουργία κάθε είδους επένδυσης, μεγάλης ή μικρής».

Σημείο-κλειδί στο σχεδιασμό και στην ολοκλήρωση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη είναι όχι μόνο η ενσωμάτωση υφιστάμενων δεδομένων, αλλά η διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα, είτε του ΤΕΕ (e-Αδειες, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου) είτε άλλων φορέων (ΥΠΟΙΚ, Κτηματολόγιο κ.λπ.) που ήδη υπάρχουν, αλλά και νέων που τώρα δημιουργούνται (Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας).

Διευκρινίζεται ότι ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης δεν λύνει τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας, αλλά παρουσιάζει ενοποιημένη και κωδικοποιημένη τη θεσμική πληροφορία που ισχύει, εστιασμένη σε κάθε περιοχή και οικοδομικό τετράγωνο και οικόπεδο, αν υπάρχει. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως μοναδικό σημείο έγκυρης πληροφόρησης.

Τι είναι και τι περιλαμβάνει

 Με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας, με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στόχος του είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δόμηση και τον χωρικό σχεδιασμό στους τομείς Τουρισμού, Παραγωγικών-Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας.

Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην αποδοτικότητα κάθε αρμόδιου δημόσιου φορέα, παρέχοντας όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την ορθότερη λήψη αποφάσεων, την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών και αναπτυξιακών ενεργειών ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις.

Το έργο αναλύεται σε επιμέρους δράσεις για την τροφοδότηση και ολοκλήρωση των συστημάτων με τις αναγκαίες προς το σκοπό του πληροφορίες, καθώς και σε επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες για την ψηφιοποίηση, ενσωμάτωση και τήρηση νέας πληροφορίας, οι οποίες αφορούν:

– Στη λειτουργική ενοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών «e-Πολεοδομία ΙΙΙ» με όλα τα επιμέρους σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα και βάσεις δεδομένων (π.χ. Κυρωθέντες Δασικοί Χάρτες, Ορθοφωτοχάρτες, περιοχές Natura και πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικό Κτηματολόγιο A.E., Βάσεις Δεδομένων Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων και e-Αδειες του ΤΕΕ, e-Ευρετήριο Αιγιαλών και χάρτες αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΚ, αρχαιολογικό κτηματολόγιο κ.λπ.) που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και αφορούν το δομημένο περιβάλλον, το θεσμοθετημένο χωροταξικό, πολεοδομικό-ρυμοτομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο και το καθεστώς προστασίας.

– Στην επέκταση αυτών με πρόσθετη πληροφορία για το νομικό, χωροταξικό, πολεοδομικό-ρυμοτομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές-επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με δόμηση στους τομείς κατοικίας, ανάπτυξης δημοσίων ακινήτων, τουρισμού και παραγωγικών-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

– Στην ένταξη των ανωτέρω ενοποιημένων συστημάτων σε παραγωγική και υποχρεωτική λειτουργία, με διαρκή επικαιροποίηση της πληροφορίας τους από εξουσιοδοτημένους χρήστες μηχανικούς, κατόπιν σχετικής νομοθετικής έγκρισης, μέσω διαδικασιών και πλήρως τεκμηριωμένων μηχανισμών τήρησης και ενημέρωσης.

– Στη δημιουργία και λειτουργία κεντρικής πύλης ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης, βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα.

– Στη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης/έγκρισης των πληροφοριών που υποβάλλονται για ένταξη στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, με βάση πρότυπους δείκτες αξιολόγησης δεδομένων από πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς.

– Στη δημιουργία κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων με λειτουργικότητες που στόχο έχουν την ενίσχυση της συνολικής επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη όπως:

  1. Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δομημένων Επιφανειών και Μητρώου Κτιρίων, για την πραγματοποιημένη δόμηση και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων.
  2. Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών διαχείρισης ζωνών αντικειμενικών αξιών και συντελεστών εμπορικότητας.
  3. Πληροφοριακού συστήματος, χωροθέτησης και αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  4. Βάσης δεδομένων και συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Εθνικού Μητρώου Υποδομών.
  5. Μηχανισμού Διαχείρισης Ροών κύκλου ζωής των μελετών που προκηρύσσονται.
  6. Στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν κρίσιμη ενισχυτική επίδραση στη βιωσιμότητα και επιτυχή λειτουργία του έργου, όπως: υπηρεσίες αναβάθμισης των υποδομών υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων που θα ενσωματωθούν στο έργο (ΤΕΕ και ΥΠΕΝ κ.λπ).
  7. Υπηρεσίες απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για τους πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Μέσα από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, δηλαδή ένα πληροφοριακό σύστημα και πάλι με γεωχωρική αναφορά, όπου θα αποτυπωθούν από όλη τη Δημόσια Διοίκηση και τους δημόσιους φορείς όλες οι δημόσιες υποδομές, όπως γέφυρες, έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικά, ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης, δημόσια κτίρια και πολλά άλλα. Μαζί με τα τεχνικά τους στοιχεία, άδειες – εγκρίσεις – μελέτες, ώστε να αποτελέσουν την ταυτότητα κάθε έργου, αλλά κυρίως με στοιχεία για τις αρμοδιότητες, τον τρόπο κατασκευής και ιδίως συντήρησης.